جایگزین نکن ! ریشه را بزن ! رها شو !

جایگزین نکن !  ریشه را بزن !  رها شو  !

 چند روز پیش آقای جوانی همراه خانمش  برای درمان چاقی

آمده بود ، می گفت به موادی مثل هروئین ، شیشه ، تریاک ،

سیگار و ...  وابسته بوده و به جزسیگار بقیه را ترک کرده

است ، گفت بعد از ترک مواد در یک ماه 30 کیلو افزایش

وزن داشته  .

خانمش می گفت : "  هر چی می خوره سیر نمی شه ، دچار

پر خوری شدید شده . "

به این آقا گفتم  :

تو مواد را ترک نکردی ؛ آنرا جایگزین کردی .

تا به حال فشار های درونت را با مواد سرکوب می کردی ؛

حالا این کاررا با غذا می کنی .

تو هنوز هم معتادی ؛ ترک نکردی .

ریشه اعتیاد تو هنوز سر جاشه ، اعتیاد تو درمان نشده ؛ فقط

نوع مصرف تغییر کرده .

کسانی که سیگار را ترک می کنند هم چاق می شوند .

دلیلش این است که ریشه سیگار کشیدن قطع نشده ، ریشه

هنوز سر جایش هست  ؛

فقط جای سیگار با غذا عوض شده است .

این مسئله بسیار ساده است .

اگر علف هرز توی باغچه را از ریشه در نیاوری ؛ دوباره

رشد خواهد کرد .

 مواظب باش !

نکند داری وقتت را تلف می کنی .

نکند ریشه سر جای خودش هست و تو داری هر روز مواد

مصرفی خودت را عوض می کنی .

یک روز مواد مخدر .

یک روز س .ک .س .

یک روز غذا  .

 ریشه را بزن !

جایگزین نکن .

رها شو !

از ریشه ! 

 رها شو و رهایی را جشن بگیر !

 رها شو و پرواز کن !

 رها شو !

                             باشد که همه موجودات آزاد و رها باشند 

 

 

                                                                    شاد باشید ...

/ 0 نظر / 2 بازدید