هنر زندگی کردن

 هنر زندگی کردن

 برا یاد گرفتن رانندگی کلی وقت میذاریم و هزینه می کنیم ، 

چرا خیال می کنیم زندگی کردن رولازم نیست یاد بگیریم ؟!

چرا فکر می کنیم زندگی کردن هنر نیست ؟!

چرا نمی ریم زندگی کردن یاد بگیریم ؟!

چرا خیال می کنیم اینی که توشیم زندگیه ؟!

چرا خیال می کنیم نفس می کشیم  پس زنده ایم ؟!

برا رانندگی کلی قانون یاد می گیریم ،

چرا خیال می کنیم زندگی قانون نداره  ؟!

چرا خیال می کنیم لازم نیست قوانین زندگی رو یاد بگیریم  ؟!

چرا دیمی زندگی می کنیم ؟!

بدنیا می آییم  ،   پدر و مادرمون  چیزی ندارن که  یادمون بدن ، مدرسه می ریم یه مشت  فرمول مزخرف  به خوردمونمیدن که هیچی  نه ازشون یادمونه  و نه بدرد زندگی مون

 می خوره ،

هزار تا کلاس تقویتی و فوق برنامه  ،

دریغ از یه درس زندگی  ،

هیشکی یادمون نمی ده که با ترسات چکار کن ، با دردات

چکار کن  ،  با غصه هات ، با دل تنگیات  ، با  اشتیاقت ،

با حسرتت  ، با عشقت ، با هوست  ، با خشمت  ، با نفرتت،

با کینه هات ، با استرست  ، با اضطرابت  !

 

بزرگ می شی و می شنوی :

 "  مثل آدم راه برو . "

 " مثل آدم رفتار کن . "

 "  مثل آدم زندگی کن  . "

 " صد سالتم که بشه آدم نمی شی !  "

 آخه بابا یکی بگه این آدم کیه ؟!  که از صبح تا شب می

کوبیدش توی سرم .

شماها خودتون آدمید ؟! 

چه جوری می شه آدم بود ؟!

مگه فرق آدم با انسان چیه ؟!

راستی !

چرا  خیال می کنیم  هنر زندگی  اموختنی نیست ؟!

چرا براش وقت نمیذاریم  ؟!

چرا براش هزینه نمی کنیم  ؟!

چرا قوانین زندگی رو یاد نمی گیریم  ؟!

تا کی باید تو جاده زندگی به در و دیوار بخوریم ؟!

تا کی ؟!

تا کی ؟!

 

یه روز پلیس میره  در خونه ملا نصر الدین 

ملا خودش درو باز می کنه 

پلیس می پرسه :  ملا اینجا زندگی می کنه ؟

ملا میگه  : نه 

پلیس می پرسه :  تو کی هستی ؟

ملا میگه  :  ملا 

پلیس می گه : مرتیکهء بی شرف منو گذاشتی سر کار ؟!

ملا میگه :  تو پرسیدی  " ملا اینجا زندگی می کنه ؟  "  

من گفتم نه 

اگه تو به این میگی زندگی  ، آره ملا اینجا زندگی می کنه !

 

یه نگاه به خودمون بندازیم 

 آیا زنده ایم  ؟!

 آیا زندگی می کنیم ؟!

  آیا آدمیم ؟!!!

 

                                                                                       شاد باشید   

                                                                                                     و

                                                                                                         زنده  ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید