معجزه نمی کنم !

 

معجزه نمی کنم  !

نه فوت می کنم  ، نه روی سر شما دست می کشم  ؛

فقط  کمک می کنم  که به شیوه جدیدی زندگی کنید .

زندگی کنید  نه اینکه فقط زنده باشید  .

کمک می کنم تا تغییر کنید .

تمام کاینات در تغییر دائمی است .

حتی سنگ هم مدام در تغییر است .

کمک می کنم که چون آب در جریان باشید .

آب هم اگر بایستد ، می گندد ، فاسد می شود .

کمک می کنم تا در لحظه زندگی کنید  ؛ نه در خاطرات گذشته یا خیالات آینده  .

اگر می خواهید تغییر کنید به سراغم بیایید .

اگر می خواهید در آرامش زندگی کنید   .

اگر زندگی را بدون استرس ، بدون ترس ، بدون وسواس ،

بدون افسردگی ، بدون شک و دو دلی می خواهید .

اگر تعادل را می خواهید .

اگر شهامت و جرات تغییر کردن را دارید ، بیایید .

وگرنه وقتتان را تلف نکنید .

معجزه ای در کار نیست  .

زندگی کاملا" غیر منتظره است .

هیچ تضمینی در کار نیست .

من زنده بودنم را در لحظه بعد تضمین نمی کنم ؛ چطور میتوانم  کارپزشکی را

تضمین کنم . 

در زندگی هیچ تضمینی  نیست  .

فقط تویی که می توانی معجزه کنی .


   فقط تو !


            باشد که همه موجودات در صلح و آرامش باشند 

 

                                                 شاد باشید ...

/ 0 نظر / 2 بازدید