هر که ما را یاد کرد ...

معروف ترین اثر عارف نامدار  میر سید علی همدانی  معروف  به

" شاه همدان "  در تاجیکستان بیت های زیر است که روی اسکناس ده

سامانی این کشور آمده است:

 

هر که ما را یاد کرد ایزد مر او را یار باد !

هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد !

هر که اند راه ما خاری فکند از دشمنی 

هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی خار باد !

در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار

هر که ما را رنجه دارد ، راحتش بسیار باد !

 

این شعر مرا دیوانه می کند بخصوص وقتی با صدای دولتمند خالف

باشد  .

 

                                                                                    شاد باشید ...

/ 0 نظر / 2 بازدید