بیایید با هم جهل را ریشه کن کنیم

بیایید با هم جهل را ریشه کن کنیم .

گاهی افراد با جستجوی کلماتی مثل " دعا برای درمان چاقی " ، " دعا برای درمان خجالت " ، " دوای درد عشق " سر از مقالات من در می آورند .
تا کی جهل ؟!
تا کجا باید بکشیم ؟!
تا سرما می خوریم یا دل درد و دل پیچه می گیریم سریع به دکتر مراجعه می کنیم .
حالمان خراب است ،افسرده ایم ، عصبی و پرخاشگریم ،پر از اضطرابیم ، بی قراریم ، خجالتی ایم ، حسودیم ، شکاکیم ، دهن بینیم ، دمدمی مزاجیم ؛به دنبال دعا می گردیم .
کی قرار است درک کنیم که همانطور که جسم ما مسموم می شود و بالا می آوریم ، روان و ذهنمان هم می تواند مسموم شود و بالا بیاوریم .
کی قرار است درک کنیم که تب و هذیان فقط برای جسم نیست و یک نگاه کنید می بینید که روان بالای 85% افراد تب دارد و دارند هذیان می گویند .
چرا برای جسممان همیشه نه یک پزشک که چند پزشک آماده داریم ؟
چرا سالی یک بار می رویم و چک آپ می کنیم ؟
چر تمام عمر از روانشناس و روانپزشک دوری می کنیم ؟
چرا ذهن و روانمان را نادیده گرفته ایم ؟!
مگر ذهن ما جزئی از وجودمان نیستند ؟ 
مگر احساسات ما جزئی از وجودمان نیستند ؟
چرا هر کداممان یک روانپزشک و یک روانشناس مخصوص نداریم ؟
کدام احمقی این را در ذهن مردم این دیار حک کرد که هر کسی به روانپزشک مراجعه کند دیوانه است ؟
کدام احمقی گفت که روانپزشک ها خودشان دیوانه اند ؟! 
کدام دیوانه ای را تا به حال دیده اید که خودش به دکتر مراجعه کند ؟!
فقط کسی که سالم است درک می کند که مشکلی دارد و باید به پزشک مراجعه کند . 
کسی که مقاومت می کند و به روانپزشک مراجعه نمی کند دیوانه است .
ما را چه شده است ؟!
فرق من و تو با دیوانگان این است که آنها بلند بلند فکر می کن و ما آهسته !
ما را چه می شود ؟ !
بچه اضطراب دارد ، بی قرار است ، ناخن می جود ، پرخاشگر است ؛ دکتر روانپزشک نمی بر یمش .
عطاری ، رمالی ، دعا نویس .
می ترسیم ، انکار می کنیم ، سر خودمان کلاه می گذاریم .
نه بچه من بیمار روانپزشکی نیست .
ما را چه می شود ؟!
بیایید از همین امروز دست به دست هم دهیم و این باور احمقانه که دارد بربادمان می دهد را ریشه کن کنیم .
در خانواده و اطرافیانمان حواسمان را جمع کنیم و اگر کسی حس خوبی ندارد ، عصبی ست ، استرس دارد ، نا امید است ، شبها خوابش نمی برد ،عزیز از دست داده و نمی تواند به حالت طبیعی برگردد ،خجالتی ست ، حسود است و...
دستش را بگیریم و کمکش کنیم .
نه عزیزم چه کسی گفته که دیوانه ها به روانپزشک مراجعه می کنند . بر عکس اگر امروز نری ، فردا حتما" بزور می برندت . آری آن روز دیوانه خواهی بود .
نه عزیزم . چه کسی گفته که روانپزشک ها همه دیوانه اند ؟
مگر پزشک حق ندارد بیمار باشد ؟
دکتر قلب سکته نمی کند ؟ فشار خونش بالا نمی رود ؟
دکتر پوست و مو ، مو دارد ؟!
چه اشکالی دارد روانپزشکی هم دیوانه شود .
این به این معنا نیست که نتواند دیگران را درمان کند .
قرص می دهد !
خوب بدهد ، قرص بخوریم و حالمان خوب باشد چه اشکالی دارد ، تازه قرار نیست تا ابد قرص بخوریم ، بزودی حالمان خوب می شود و دکتر قرص ها را قطع می کند

/ 0 نظر / 3 بازدید